Studiekeuze voor scholen

Voor scholen heb ik een vast aanbod, wat ik bij u op school verzorg. Als u andere wensen heeft, dan maak ik graag een vrijblijvende afspraak met u om de mogelijkheden te bespreken. Hieronder vindt u informatie over:

Training ‘Studiekeuzebegeleiding’ voor mentoren
Training ‘Studiekeuze in een dag’ voor scholieren
Workshop ‘Helpen bij kiezen’ voor ouders

Training ‘Studiekeuzebegeleiding’ voor mentoren

Aan een mentor worden andere eisen gesteld dan aan een docent. Van hem of haar wordt verwacht kennis te hebben van studiekeuze en hierover 1-op-1 gesprekken te kunnen voeren. De training ‘Studiekeuzebegeleiding voor mentoren’ biedt in drie bijeenkomsten de gereedschappen om aan deze extra taak een goede invulling te kunnen geven.

Inhoud van de bijeenkomsten
In de eerste bijeenkomst wordt een gedegen achtergrond gegeven van de valkuilen en succesfactoren bij studiekeuze. Met de kennis van enkele eenvoudige theorieën kunnen we al snel zien waarom een scholier vast loopt in zijn keuze en wat hij nodig heeft om verder te komen. We kijken naar keuzestijlen, de fasen in een keuzeproces, menstypen en waarom kiezen (voor iedereen) toch zo ingewikkeld is.

In de tweede bijeenkomst gaan we met de praktijk van het luisteren en vragen stellen aan de slag. Veel docenten zijn uiterst bedreven in het overbrengen van kennis, maar zijn minder gewend om déze gespreksvaardigheden in hun werk te gebruiken. We verduidelijken hoe je op zo’n manier communiceert dat de leerling zich niet alleen gehoord en begrepen voelt, maar ook eigenaar blijft van zijn vraag. Niet de mentor, maar de scholier moet aan de slag met studiekeuze!

De derde bijeenkomst wordt gebruikt om in te gaan op eigen casussen en andere praktijksituaties. Vanuit de theorie rondom studiekeuze en gespreksvoering uit de eerdere bijeenkomsten bekijken we op welke wijze gesprekken gevoerd kunnen worden. Door te oefenen probeert u zoveel mogelijk zelf te ervaren wat wel en niet werkt. Dat doen we op speelse wijze, met humor en creativiteit.

Resultaten
In deze training ‘Studiekeuzebegeleiding voor mentoren’ wordt veel aandacht gegeven aan zowel theorie als praktijk. In de bijeenkomsten is veel ruimte voor interactie, waardoor de training levendig wordt en aansluit bij de vragen van de deelnemers. Na de training kan de mentor direct aan de slag met de resultaten en zullen leerlingen inhoudelijk beter en efficiënter kunnen worden begeleid bij hun studiekeuze.

Praktische informatie
Deze training word door mij verzorgd in samenwerking met Margreet de Groot, een coach en trainster met veel ervaring in het hoger onderwijs.

Locatie: op de eigen school
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
Tijdsinvestering: drie bijeenkomsten van twee uur (de eerste twee bijeenkomsten kunnen ook op één dag plaats vinden)
Kosten: €1800 excl. BTW, reiskosten in overleg

Training ‘Studiekeuze in een dag’ voor scholieren

Elk schooljaar is er een groep scholieren die het moeilijk vindt om een studiekeuze te maken, mogelijk niet veel actie onderneemt of grote twijfels heeft. Deze groep helpen kan veel tijd gaan kosten. Ik kan u daarbij ondersteunen door voor deze groep op uw school een studiekeuzecursus te verzorgen. Deze duurt een hele dag (van half 10 ’s ochtends tot 4 uur ’s middags).

De dag wordt onderverdeeld in twee delen. In het ochtendprogramma staat (het belang van) zelfkennis centraal. Door middel van opdrachten over kwaliteiten, interesses en keuzestijlen krijgen de scholieren meer inzicht in zichzelf. Ook een professionele keuzetest maakt onderdeel uit van dit dagdeel.

In het middagprogramma ligt de nadruk op de opleidingen. Nu scholieren weten wat ze zoeken in een studie, is het makkelijker om een keuze te maken. Door de opleidingen weg te strepen die ze zeker niet willen gaan doen, maken ze een eerste selectie. In deze fase voer ik met alle scholieren een kort coachingsgesprek. Uiteindelijk blijven er in de meeste gevallen 3-15 opleidingen over, waarna ze een actieplan maken over hoe dit tot één opleiding kan worden terug gebracht. Het geheel wordt afgesloten met een presentatieronde, waarin elke scholier vertelt wat de dag hem of haar heeft opgeleverd. U kunt hier als medewerker van de school bij aanwezig zijn.

De cursus kan door mij alleen worden gegeven of samen met een decaan.

De groepen bestaan uit minimaal acht en maximaal twaalf scholieren.  De kosten per deelnemer zijn €120 excl BTW, reiskosten in overleg.

Workshop ‘Helpen bij kiezen’ voor ouders

Veel ouders vinden het moeilijk om met hun kind over studiekeuze in gesprek te gaan. In een workshop voor 20-50 personen geef ik in twee uur uitleg over studiekeuze en wat daar als ouder bij komt kijken. Wat onder andere aan bod kan komen is:

– Waarom is kiezen zo moeilijk
– Fasen in het kiezen
– Keuzestijlen
– De rol van de ouder
– Tips voor een goed gesprek

Ouders krijgen in deze workshop niet alleen veel theorie, maar gaan ook zelf aan de slag en vooral in gesprek met elkaar. Er is volop ruimte om vragen te stellen en eigen situaties voor te leggen. Deze workshops worden door ouders meestal zeer hoog beoordeeld. Het geeft hen een steun in de rug en nieuwe motivatie om thuis weer met studiekeuze aan de slag te gaan. Het aanbieden van deze workshop verhoogt de mate van ouderparticipatie op uw school.

Als u interesse heeft in deze workshop, dan overleg ik graag met u de details en wensen met betrekking tot de inhoud. Deze workshop geef ik alleen in de provincies Noord-Holland en Utrecht, daarbuiten alleen in combinatie met één van bovenstaande trainingen. De kosten zijn €150 excl BTW voor een workshop van twee uur, reiskosten in overleg.