Studiekeuze voor ouders

Als ouder kan het moeilijk zijn om je kind te zien worstelen met zijn of haar studiekeuze. In mijn ervaring balanceren ouders vaak op een dun koord tussen los willen laten (je kind is bijna volwassen) en willen helpen (omdat het lijkt alsof het maken van een keuze problemen geeft). Het vinden van die balans is niet eenvoudig. Vaak schieten ouders in één van beide rollen door, waardoor kinderen zich of in de steek gelaten voelen of de ouder weg gaan duwen. Dat is voor iedereen een vervelende situatie.

Wat er eigenlijk van een ouder gevraagd wordt is dat hij of zij gaat coachen. Niet meer opvoeden, maar vragen stellen en luisteren. De psycholoog Jelle Jolles spreekt over steun, sturing, inspiratie en motivatie. Als ouder en kind heb je al een hele geschiedenis samen, dus dat vraagt soms om een omslag van beide partijen. En daar hoort oefenen bij en openheid en wellicht op een andere manier met elkaar omgaan dan toen je er nog voor moest zorgen dat ze niet de sloot in renden.

In mijn activiteiten voor ouders hanteer ik twee basisprincipes:
1 – Het is het kind dat de keuzes moet maken, niet de ouder
2 – Niet alleen een keuze maken is belangrijk, ook het leren kiezen

En in dat laatste aspect kunnen ouders natuurlijk een essentiële rol vervullen. Als je kind leert hoe hij of zij keuzes moet maken en daar ook vertrouwen in ontwikkelt, dan is studiekeuze ineens geen obstakel meer, maar het begin van vele mooie jaren. Want ook tijdens de studie moet er volop gekozen worden.

Als het kind er geen bezwaar tegen heeft, dan ben je als ouder van harte welkom om bij het keuzegesprek aanwezig te zijn. Ik voer het gesprek dan wel voornamelijk met jouw kind, maar je wordt uiteraard bij het gesprek betrokken. Hier zijn vanzelfsprekend geen extra kosten aan verbonden.

Vragen en advies

Als je vragen hebt over de begeleiding van je kind of je hebt algemene vragen over studiekeuze neem dan contact met me op. Ik help je graag verder en reken hier geen kosten voor.

Workshop ‘Helpen bij kiezen’ voor ouders

Een andere mogelijkheid is dat ik op school een workshop voor ouders geef. In een workshop voor 20-50 personen geef ik in twee uur uitleg over studiekeuze en wat daar voor jou als ouder bij komt kijken. Wat onder andere aan bod kan komen is:
– Waarom is kiezen zo moeilijk
– Fasen in het kiezen
– Keuzestijlen
– De rol van de ouder
– Tips voor een goed gesprek

Tijdens de workshop ga je ook zelf aan de slag (anders zou het geen workshop zijn), kun je vragen stellen, je eigen situatie voorleggen en krijg je ruimte om ervaringen met andere ouders te delen. Deze workshops worden door ouders meestal zeer hoog beoordeeld. Het geeft hen een steun in de rug en nieuwe motivatie om thuis weer met studiekeuze aan de slag te gaan.

Als je interesse hebt in deze workshop, bespreek het dan eens met de schooldecaan. Ik overleg met hem of haar graag de details en wensen met betrekking tot de inhoud. De kosten zijn €350 incl. BTW voor een workshop van twee uur, plus reiskosten.